Szerelmes idézetek


szerelem, idézet, szív, szerelmes idézet


„Tudom azt, hogy a világra
Egy nap süt le melegen,
S ez a nap nem fönn az égben,
Hanem lenn a szív mélyében
Van, s e nap a szerelem.”
(Petőfi Sándor)

„Szerelem: meghódítani, bírni
és megtartani egy lelket,
amely annyira eros, hogy
fölemel bennünket s annyira
gyönge, hogy éppoly szüksége
van ránk, mint nekünk őreá.”
(Paul Géraldy)

„A szerelem gyönyörűséges virág,
de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak,
hogy irtózatos szakadék szélén szedjük.”
(Stendhal)

„Nem tudom, mi voltam eddig,
Ámde azt sem, mi leszek;
Tőled függ, hogy sötét árnyék
Vagy fényes sugár legyek.”
(Petőfi Sándor)

„… ha a boldogságunk van,
mindenünk van; ha pedig
nincs meg, mindent elkövetünk,
hogy megszerezzük.”
(Epikurosz)

„… két boldog szerelmes
Kis kunyhóban is megfér.”
(Schiller)

„Az ember ezért elhagyja
anyját és apját
feleségéhez csatlakozik,
s a kettő testben egy lesz.
Úgy hogy már nem ketten
vannak,
hanem csak egy test.
Amit tehát Isten egybekötött,
ember szét ne válassza.”
(Márk 10, 6-9)

„Fa leszek, ha fának vagy
virága.
Ha harmat vagy: én virág
Leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár
vagy…”
(Petőfi Sándor)

„Szerelmünk olyan, mint a
ködös eső,
mely lágyan szitál- de
megárasztja a folyót.”
(Afrikai közmondás)

„Friss daloló szerelemmel
elodbe
Vonszolom ifjú szívem s
Kacagok-
Öltsd a karomba, hej, öltsd a
Karod,
S hagyd a kezed a kezembe
örökre”
(József Attila)

Megjegyzések