2010. november 30., kedd

Szerelmes történet: A csalódás!

Folytatás következik!!!

13.
A csalódás!

Beültem egy taxiba, hazamentem és aludni akartam. Na ez felejtős, nem ment. Folytak a könnyeim. Az nem kifejezés. Ömlöttek. Álomba sírtam magam és csodák csodája mikor felébredtem még akkor is sírtam. Na ilyet sem éltem át korábban az tuti. Megpróbáltam helyre tenni magam, de nem ment, olyan hangosan hallgattam a zenét, hogy meg ne hallják, hogy zokogok, amennyire csak lehet. Ennek ellenére megkérdezték tőlem délután hogy sírtam e vagy köhögtem? Természetesen köhögtem mi más?

Már rég nem akartam sírni, de nem maradt abba ez a szar, csak folytak a könnyeim akaratom ellenére. Bezárkóztam a szobámba ameddig csak lehet. Annával csak másnap beszéltem először. Tőlem tudta meg, hogy mi történt, ő nem látott semmit, nem értette mi a bajom. Viszont bizonyossá vált számomra hogy Anna ismer. Összeszedte a földről a kép maradványait. Megragasztottam s visszatettem helyére, a falra. Ez nagyon sokat jelentett számomra. Hírtelen felindultságból elkövetett széttépésemet már régen megbántam. Szóval, amíg így búsultam alaposan átgondoltam a dolgokat. Rá is jöttem nagyon sok dologra vele kapcsolatban. Rengetegen támadták, szidták a történtek után, hogy miért ilyen szemét, hogy tehette ezt velem, pedig esküdni mernék senkinek közülük fingja sincs a dolgokról, arról, hogy mi is zajlott kettőnk közt. Egyedül én és Anna nem bántottuk. Sőt vicces, de én megvédtem. Elvégre nem a barátom, nem tartozik felém semmilyen kötelezettséggel. 

Összefoglalva csupán udvarolt, vagy még azt sem, én pedig beleszerettem. Magamra vessek. Lehet, hogy én értettem félre azt a sok szép estét, a „szeretlek és imádlak”  képeslapot, elvégre nem mondta hogy komolyan gondolja. Mindent ami eddig történt úgy láttam ahogy látni akartam, valójában soha senki nem mondta hogy a Robi szeret. Kibuktam. Sírtam, sokat, sokszor. Tudtam hogy ez így nem mehet tovább, elhatároztam, hogy nem veszek róla tudomást. Pár órával később nagy nehezen rászántak engem hogy el kell mennem bulizni, mert életem bulija most készül  nélkülem elmúlni. Az egész nem érdekelt, de bementem. Elvégre nem fogok bujkálni, nekem nincs mit szégyellnem, talán nem is látta hogy elfutottam. Ott volt, de nem álltunk szóba egymással. Így telt el az elkövetkezendő pár alkalom, és én teljesen elkeseredtem, lemondtam róla, és bár titkon szerettem ezt soha többé nem voltam hajlandó figyelembe venni. Találkoztunk a bulik alkalmával, de nem beszéltünk, és bár minden vágyam ő volt nem kezdeményeztem.

Szerelmes idézetek esküvői meghívóba


esküvő meghívó meghívóba szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10


„Mindig van egy kis
őrültség a szerelemben.
De mindig van egy kis
Okosság is az őrületben.”
(F. Nietzsche)

„De most megjártad, kedves, most az egyszer.
Ezüsthálóval foglak meg, nem menekszel.
A csillagos ég hálójába foglak,
Nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.
Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte,
Az a csillagos júniusi este….

….Csak a csillagok voltak és mi ketten!
A csillagok közt szálltunk! És ijedten
és görcsösen fogtuk egymás kezét.”
(Nadányi Zoltán)

„Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek…”
(Móra Ferenc: Aranykoporsó)

„Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.”
(Charlotte Brontë)

„… a szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál.”
(Vörösmarty Mihály)

„Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!”
(Petőfi Sándor)

„A szerelem a lélek selyme,
a szív bársonyvirága,
melynek magvát minden szívben
elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik szívében
érik meg igazán pompázó virággá.”
(Rabiranath Tagore)

„Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg.”
(William Shakespeare)

„… a szerelem olyan, mint a fa:
magától növekszik,
mély gyökeret ereszt egész valónkba,
és gyakran tovább zöldül a szív romjain.”
(Victor Hugo)

„A szerelemnek még bolondsága is
nagyobb bölcsesség, mint a
filozófusok minden tudománya.”
(Jókai Mór)

2010. november 25., csütörtök

Szerelmes idézetek a szívről...


szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10TOP1

A barátság maga a tökéletes szerelem, sőt afölött áll; a megtisztult, életteli szerelem, melyet nemcsak a szív, de az ész is elismer.
(Samuel Richardson)

TOP2

Meg akarom tudni, mi lakozik az emberek szívében, miért ragyognak a csillagok, és miért szabja meg a dolgok rendjét a számokban lakozó pitagoraszi erő.
(Bertrand Russell)

TOP3

Nem lehet sem látni, sem megérinteni a világ legszebb dolgait. Ezeket a szívnek kell éreznie.
(Helen Keller)

TOP4

Szívedben őrizd
az álmodat,
csendes, biztos helyen.
Tápláld, locsold,
hol sose ront
rá a gond,
kétség és félelem.
Törődj vele sokat,
óvd,
és majd gyümölcsöt ad.
(Louise Driscoll)

TOP5

A titok nélküli szív nyitott levél. Ahol mélység van, a titkok is mélyen nyugosznak, mert nagy üregek és öblök vannak, ahol a súlyos dolgok alámerülhetnek. A hallgatás nagy önuralmat követel, s az igazi diadal azé, aki ezen a téren legyőzi magát.
(Baltasar Gracián)

TOP6

Mindig, mikor megérkezik és szól hozzád a kísértés, mely barátságot, szenvedélyt, bizalmasságot, kötést ígér, tudjad: az anyag, melyből az ilyen kötés készül, romlandó, mert emberi anyag. Ami ma eskü, holnap nyűg, ami ma szenvedély és vágy, holnap érthetetlen és torz emlék, ami ma hűség, holnap szomorú kötelesség. Hasztalan mosolyog, ígér, reménykedik a kísértés. Hasztalan él halálig szívedben a vágy, teljesen és bizalommal megosztani az élet magányát valakivel. Nincs módod erre, mert ember vagy. Mindig tudjad ezt.
(Márai Sándor)

TOP7

Szerelme ellen a szerelmes szív sosem vét,
S szerelmes bűnre épp a szerelem a mentség.
(Moliére)

TOP8

Ha szívünk lánggal ég,
Be szép az éj homálya!
Az Éj - mindnyájunk szíve-vágya!
(Moliére)

TOP9

Hihet-e hát a szív? Szerethet?
Ki nem csal meg s nem ámit el?
Ki nézi úgy a szót s a tettet,
Hogy mértékünkkel mérlegel?
Van-e, ki rágalmat ne szórjon,
Ki hozzánk dédelgetve szóljon,
Ki véd, ha vétkesek vagyunk,
Kit soha meg nem unhatunk?
Te, délibábok hajszolója,
Ködkép után magad ne vesd,
Te csak magad, magad szeresd,
Regényem tisztelt olvasója!
Méltóbb annál nincs senki sem,
És kedvesebb sincs, azt hiszem.
(Alekszandr Szergejevics Puskin)

TOP10

A szerelem jórészt illúzió - két szív álommá változtatja a valóságot. A szerelem azonban maga a valóság, amelyben elfogadjuk, dédelgetjük és élvezzük azokat az egyéni tulajdonságokat, amelyek a férfit és a nőt azzá teszik, akik.
(Pam Brown)

2010. november 24., szerda

Szív, szív, szív. Szerelmes idézetek.


szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10


TOP1

“Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek
És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának
Jóllehet hangja összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is.
Amiként növekedésteket segíti elő, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is, és megrendíti őket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyűjt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre őröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek
És azután szent tüzére vet benneteket, hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján
Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek szívetek titkait, s e tudás által az
Élet szívének egy darabjává váljatok.”
(Kahlil Gibran: Szeretet)

TOP2

“Az eltört kar tud dolgozni, de a megtört szív aligha.”
(perzsa közmondás)

TOP3

“Az igaz barát a szükség és a veszély válságos idején ismerszik meg; amikor segítségének nemessége megmutatja lelkének értékét és szíve hűségét.”
(Ennius)

TOP4

"Mi van az emberi szívben, hogy az ember megvet valakit azért, mert ez szereti?"
(William Somerset Maugham)

TOP5

"A szívem törne szét, ha a könnyeim nem ragasztanák össze."
(Anna McGrail)

TOP6

"A szívünk, ez a tökéletlen érzékszerv, néha meghasad, és abba egy kicsit mi is belehalunk. De az igazi szeretet már csak ilyen."
(Richard Russo)

TOP7

"Mennyi optimizmus kell ahhoz, hogy az élet ne törje meg az embert? Mennyi kitartás, hogy átlépjünk a csalódottságokon? Mikor összetörik a szívünk, mert elrabolják tőle az álmokat, vajon csillagpor marad utána, mint a világűrben szétrobbant csillagok helyén? És nem tehetünk semmit, mert a döntések, a magunké vagy másoké egymás után és egymásba kapaszkodva sodorják magukkal az életünket."
(Weaver Andrea)

TOP8

"Szívemet kéne kitépnem, hogy mindezt ne érezzem,
Mert nincs hitem, nincs mire várnom,
Nincs helyem, érzem e tájon,
Nincs érzés, mi ennyire fájjon."
(Miklós Tibor)

TOP9

"Nem sírok én, mire volna jó a sírás?
Hálásan őrzöm majd mindazt, mi volt.
A szívemben így megmarad minden szép emlék."
(Michael Kunze)

TOP10

"Sokan vannak, akik azt állítják, hogy a szerelemnek nem lehet parancsolni. Ez az emberiség egyik nagy tévedése! A szerelmi fellángolásunkat ugyanúgy lehet nevelni, irányítani, mint bármi mást: szülőt, testvért, kutyát vagy matektanárt. Azt kérdezitek: hogyan? Egyszerű. Önmeggyőzéssel. (...) Csupán őszintén kell válaszolni néhány kérdésre. Vajon a sok millió ellenkező nemű közül miért pont ő tetszik? Mert szebb és csinosabb mint a többi? Na, bumm! És akkor mi van? Vagy talán mert látszik a szemén, hogy okosabb is? Hát igen. Véletlen adottság. Nem az ő érdeme. Így született. Vagy talán nem két lába, két keze és egy feje van neki is, mint a többieknek? Nevetséges! Pont olyan, mint más. Ilyeneket kell mondogatni magunknak szépen, lassan, nyugodtan, miközben közeledünk a kiválasztott személyhez, hogy bebizonyítsuk: minket nem vakít el a szerelem. Vagy talán az számít, hogy ha látjuk a kedves személyt, kiszárad a szánk, kiguvad a szemünk, remegünk, mint a kocsonya és a szívünk ki akar ugrani? Röhej! Ez csak biokémia! Az a helyzet, hogy az adrenalin-szintünk, vagy mi az izé emelkedik. Meg a vérnyomásunk. Meg a cukrunk. Ez kérem tananyag! No, most aki mindezt bölcsen és pontosan átgondolja, az a szerelmi fellángolást könnyedén kézben tudja tartani."
(Nógrádi Gábor)

2010. november 23., kedd

Csak két ember ( Küldj egy sztorit és nyerj! ) - szerelmes vers


Egy éjszaka, melyről ketten tudnak.
Egy éjszaka, ahol az érzelmek nem hazudnak.
Vártad a pillanatot, hogy órákat tölthess vele.
Vártad az ölelését, mely könnyeket csal szemedbe.
Aztán elmúlt ez is, mint sok más egyéb,
minden mi történt már csak bennetek él.
Mosolyogva emlékszel vissza minden kimondott szavára...csókjára,
soha nem felejted el, hogy megkaptad pár órára!

írta: Pókos Patrícia Laura

2010. november 22., hétfő

Egy nyári napon ( Küldj egy sztorit és nyerj! )

Egy nyári nap volt mikor facebook-on beszéltem vele. Nem ismertem de bátorságot vettem és beszélgettem vele. Megbeszéltünk egy találkozót másnapra. Elmentem szívem összehúzódva, remegve, és várva. Várva arra hogy ő lehet a nagy ő. 
Sétáltunk, nevettünk, beszélgettünk. A napnak hamar vége lett, ő haza ment én elindultam... Többször hátrafordultam látom e még. Szívem kalimpált, hevesen vert. Aznap este felvett msn-re. Megkérdezte hogy szeretnék-e valamit tőle. Válaszoltam, és este találkoztunk, 23óra lehetett. Leültünk, és megkérdezte szeretem-e?! 
Erőt vettem válaszoltam: igen. szeretlek.- hirtelen jött és mire észbe kaptam már karjaiban találtam magam. Rám nézett és rájöttem mért is szeretem. Szeme elbűvölt ,a fényben szépen ragyogott. Lehajolt és egy csókot az arcomra nyomott. Boldog voltam de későre járt, haza kellett mennem már. Utunk szétvált, de másnap folytatódott. 
Imádlak.-csak ennyit mondott. 
2 hétig napjaim boldogan teltek, míg egy nap nyaralásra mentem. Előtte nap megbeszéltük, hogy mindennap majd sokat beszélünk. Így is volt 5napon keresztül beszélgettünk, vártam hogy ujra találkozzunk. Hatodik nap elindultunk haza és vártam hogy érjünk már oda. 
Találkozásunkig volt még másfél óra tehát felmentem msnre és ráírtam.:
- Szia. hogyvagy? hiányoztál
Ó erre így felelt: - Szia. te is nekem! de valamit tudnod kell.!
A szívem összeszorult, könnyeim potyogni kezdtek, de reméltem hogy ebből semmi baj nem lessz. 
-Szakítanom kell veled.! 5 napig nem láttam arcodat s tudom ez így nem folytatódhat. szeretlek, de tudom így lesz jól. 
Én alig tudtam megszolalni, könnyem patakokban folyt.
- Miért? azt hittem szeretsz, nem tudtál várni míg megjövök? Vártam, hogy hazaérjek s te ezen hírrel fogadsz?!  miért nem mondtad egy óra mulva hogy láthattam volna arcodat? 
Ő erre így felelt: Én nem akarok találkozni ma veled.!! De erről beszélnünk kell.!! 
- Jó akkor 15:00kor a szokott helyen.... 
Elindultam, sírtam és átgondoltam. mi lett volna ha nem megyek el nyaralni, itt maradtam volna és nem lett volna ez. Találkoztunk. Odalépett átölelt, fülembe sugta sajnálom de maradjunk csak barátok. szeretlek, de nem úgy, mint rég.. Hátat fordított s elment. Erőm nem volt hozzá szolni alig tudtam megmozdulni. Szemem kinyitottam s láttam: siet, nagyon siet. 2perc múlva már csak hűlt helye lett. Álltam ott némán, sírva, mozdulatlanul s éreztem ez már a múlt. Azóta is csak köszönünk egymásnak...de meg sem próbáltam megint megpróbálni, mert tudtam ennyi fájdalmat már nem fogok túlélnii.... Azóta ha rá gondolok a sírás fojtogat, lehunyom szemem s megpróbálom elterelni a gondolataimat.  
Írta: anonimus.

Szerelmes idézetek továbbra is a szívről


szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10


TOP1

"Csak mert valaki nem úgy szeret téged, ahogy te szeretnéd, az még nem jelenti, hogy nem szeret téged szíve minden szeretetével."
(Gabriel Garcia Márquez)

TOP2

"A szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba és gyakran tovább zöldül a szív romjain."
(Victor Hugo)

TOP3

“A szív hangja – az igazság első szava.”
(Tatiosz)

TOP4

“Megtanultam, hogy a hősök olyan emberek, akik azt tették, ami szükséges volt, szembenézve a következményekkel. Hogy a türelem rengeteg gyakorlást igényel. Hogy vannak emberek, akik szeretnek bennünket, de egyszerűen nem tudják, hogyan mutassák ki. Hogy olykor az, akire azt hinnéd, hogy megadja neked a kegyelemdöfést, ha már a földön fekszel, egyike azon keveseknek, akik segíteni fognak neked felállni. Hogy csak azért mert valaki nem úgy szeret téged, ahogyan te szeretnéd, ez nem azt jelenti, hogy nem szeret téged teljes szívével. Hogy sosem szabad azt mondani egy kisgyermeknek, hogy az álmok balgaságok: tragédia lenne, ha ezt elhinné. Hogy nem mindig elég, ha megbocsát nekünk valaki. Az esetek többségében te vagy, akinek meg kell bocsátani magadnak. Hogy nem számít, hány szilánkra tört a szíved: a világ nem áll meg, hogy megvárja, míg összeragasztod.”
(Paulo Coelho: A fény harcosa)

TOP5

“Dönts szíved szerint: aki szeretettel közelít a világ dolgaihoz, mindig jól dönt.”
(Tatiosz)

TOP6

“Arra kérlek tiszta szívemből, hogy légy türelemmel szíved rejtelmei iránt, és igyekezz úgy szeretni a kérdéseket, akár a lezárt szobákat vagy az idegen nyelven írott titokzatos könyveket.

Ne kutass olyan válaszok után, amelyeket nem kaphatsz meg, mert nem tudnál együtt élni velük. Az egyetlen cél, hogy megélj mindent.

Élj hát most a kérdéseknek. S így fokozatosan, anélkül, hogy észrevennéd, egyre közelebb kerülsz ahhoz a távoli naphoz, amikor majd választ kapsz mindenre.”
(Rainer Maria Rilke)

TOP7

“Az arc, a test, a lélegzet a szív mutatója – a hang, a hangszín az akaraté.”
(Tatiosz)

TOP8

“A szépség nyílt ajánlólevél, amely a szíveket előre megnyeri számunkra.”
(Arthur Schopenhauer)

TOP9

“A végén minden olyan egyszerű lesz – minden, ami volt és ami lehetett volna. Pornál és hamunál is kevesebb lesz minden, ami egykor tény volt. Amitől úgy égett szívünk, hogy azt hittük, nem lehet elviselni, belehalunk, vagy megölünk valakit… mindez kevesebb lesz, mint a por, melyet a temetők fölött kavar és sodor a szél.”
(Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek)

TOP10

“Időnként jót tesznek nekünk a bajok és nehézségek, mert gyakran visszahívnak minket a szívünkbe… így Istenbe kell belegyökereznünk, hogy ne kelljen vigasztalást keresnünk sehol máshol.”
(Kempis Tamás)

2010. november 21., vasárnap

Ennyi, semmi más ( Küldj egy sztorit és nyerj! )

Csak ültünk szótlanul a padon. A szél lágyan cirógatta arcunk, vadkacsák vidáman úsztak a tóban, játszadoztak a hullámokkal.. Talán beszélgethettünk volna, annyi mindent akartam neki mondani, de nem tettem.

Csak ültünk, tekintetünk a semmibe révedt. Nem voltam képes ránézni, mert tudtam, amint belenézek azokba a ragyogó szemekbe - elveszek. Nem. Erősnek kell lennem...- gondoltam

- Mire gondolsz? - kérdezte megtörve a csendet, de még mindig nem nézett rám.
- Hogy látlak e még.. - vallottam be.
- Jaj te butus, hát persze. - majd szorosan magához ölelt. - Egy év és visszajövök érted.
- Megígéred?
- Emlékszel, az első randevúnk után mit mondtam neked? Mikor először megcsókoltalak.. - mosolygott, éreztem a hangjából.
- " Veled fogom leélni az életemet.."
- Igen és komolyan is gondoltam.

Még mindig szorosan ölelt magához. Annyira küzdöttem a könnyeimmel, de nem bírtam tovább. Éreztem ahogy elmosódik körülöttem a táj és hideg könnycseppek gurulnak végig az arcomon. Erősen átfogtam karjaimmal, testemhez szorítottam, kapaszkodtam belé, mintha ezzel megakadályozhattam volna, hogy elmenjen..

- Indulnom kell.

Elengedett. Rám nézett. Letörölte könnyeimet, majd megfogta a kezem és elindultunk a vasút felé. Csendesen ballagtunk egymás mellett.

Gondolataim ezer és ezer felé cikáztak:
Ne menj el. Veszélyes. Nem akarom, hogy bajod essen. Ne menj el! Ne menj el.. - de egy szót sem szóltam. Ő sem. Nem akartam megnehezíteni a búcsút.
Az út olyan rövid volt, gyorsan odaértünk. A vonat már bent állt.

- Mennem kell. - ismételte.
- Utálok búcsúzkodni...
- De mi nem is búcsúzkodunk. Azok búcsúzkodnak, akik nem látják többé egymást, de mi hamarosan találkozunk.
- Csak tartanánk már ott..

Megölelt és súgott valamit a fülembe, azt hittem kiugrik a szívem a helyéről. A karjaim közt akit mindennél jobban szeretek, aki az életem és most el kell engednem. Még utoljára megcsókolt, és felszállt a vonatra. Nem vártam meg míg elindul, nem akartam látni, ahogy elmegy, inkább visszafelé sétáltam a tóhoz..

A könnyeimmel sem tudtam harcolni tovább, megállíthatatlanul folyt, nem akart abbamaradni. Majd hallottam a vonat sípját..és tudtam nincs tovább.

Ennek tizenhat éve. Akkor láttam utoljára. Homályos emlékeim vannak a múltból róla, de van amire tisztán emlékszem ma is. Emlékszem az utolsó ölelésére és arra, mikor utoljára a fülembe súgta, hogy: szeretlek.

Írta: Takács Éva

Szerelmes SMS-ek TOP10

1. Szerelem a legszebb érzés, mely két szivet összeköt!Szerelem nélkül nincs élet,szeress hát kérlek, hogy én is éljek! Hisz az én szerelmem tart életben téged!

2. Veled az éj gyorsan múlna el, de nélküled minden perc örökkévalóság!

3. Jó reggelt szerelmem, újabb gyönyörü nap számomra, mert szerethetlek.

4. A szerelem olyan mint a fa; magától növekszik, mély gyökereket ereszt egész valónkba, és néha tovább zöldül a szív romjain!

5. Szeretlek édes, szeretlek téged, szeretni foglak amíg csak élek. Kezem reszket szívem nehéz, szeretlek Téged ennyi az egész!

6. Két csillag ragyog az égen, Egyek õk már nagyon régen, Szeretlek, suttogják váltig, Egyik te vagy, én a másik.

7. Csak egy percig szeress, míg elmondom, imádlak. Csak egy órát ölelj, míg megsúgom, kívánlak. Csak egy napot adj, hogy meg tudjam mutatni, mit jelent forrón, őszintén szeretni.

8. Nemrég valami történt velem, a legcsodálatosabb dolog, egy álom amelyik valóra vált, azon a napon, amikor megszólitottál és megismertelek.

9. Ha az égen lemegy a nap, te akkor is az eszemben vagy. Te vagy a reménységem csillaga, s e csillag nélkül sötét az éjszaka.

10. Ha el merném mondani, amit most gondolok, megtudnád, hogy rólad álmodom. Ha el merném mondani, amit most érzek, megtudnád, hogy mennyire szeretlek.

...vár rám a szép, az Örök... (Küldj egy sztorit és nyerj!)


Emlék

Sétára hív a fagyos szél.
A csillagos éj
ma nekem mesél.
Rovom az utcákat sorra,
Ők elvezetnek oda,
hová álmaim temettem,
bár nem feledtem.

Ha feltekintek az égre,
a régi képre,
tűnő mesére
némán, fájón emlékezem.
De nincs bennem félelem,
mert vár rám a szép, az Örök:
mikor a homokóra lepörög...

Néha még téged kereslek.
El nem felednek
balga képzetek.
A múlt rózsáiban élnek
néma álmok, remények.

Mielőtt eljön a végső óra,
a folyópartra tévedek...
S a régi boldog időkre
reménytelenül, még egyszer
visszarévedek.

Írta: Takács Éva 2010.03.05

2010. november 20., szombat

Verseny | Pályázat - ami eddig csak a FaceBook oldalon lett meghirdetve

Küldj egy sztorit, és nyerj!

Kezdés: 2010. november 1 - Befejezés: 2011. február 14


A Szerelmes Történetek Blogja versenyt hirdet! Küldd el saját alkotásodat bármilyen szerelemmel kapcsolatos témában! A műfajt és a hangulatot határozd meg Te! Legyen szó akár örömről, bánatról, versről, történetről szívesen fogadjuk!

Nincs más dolgod, mint elküldeni a munkádat a szerelemelsolatasra@gmail.com e-mail címre, vagy a megírni nekünk a http://www.facebook.com/szerelmesszivek oldalon. Küldött történeteket, verseket elhelyezzük az oldalon és az olvasók számára elérhetővé tesszük.

A beküldött pályamunkákat az olvasók hozzászólásai segítségével a szerkesztők értékelik és választják ki a nyerteseket.A legjobb munkákat FM parfümmel díjazzuk (az illatot a nyertesek választhatják ki ).


Köszönettel:
A szerkesztők

Szerelmes Történetek Blogja

..szeretet?-szerelem?.. ( Küldj egy sztorit és nyerj! )

Az első pályamű a Küldj egy sztorit és nyerj! című felkérésre

Minden látogatót szeretnénk megkérni, aki teheti véleményezze a sztorikat/verseket, hogy mi - a szerkesztők - könnyebben értékelhessük a beküldött pályaműveket.

Ha kedvet kaptál, akkor nyugodtan küldd el saját alkotásodat, hogy te is részt vehess ezen a versenyen.

Köszönjük!Mostanában egyre többet gondolkozom azon, hogy vajon mi is az, hogy szeretni, mit jelent igazából ez a szó... Mert ez csak egy szó... ha nincsenek mögötte érzelmek akkor csak egy szó,m elyet oly gyakran használunk, és  .

S vajon mindenki hasonló dolgot érez akkor amikor kimondja....azt érzi mindenki, hogy ennek a szónak súlya van?... nem hinném..

Pedig csak és kizárólag akkor szabadna kiejtenünk azt a szót a szánkon, hogy "szeretlek",ha valóban úgy is érezzük azt,ha tudjuk,hogy arra amit érzünk már nincs szebb és jobb...megfelelőbb kifejezés,mint ez a mindent megváltoztató szó..."szeretlek"

Számomra ennek a szónak hatalmas ereje van... és sokat jelent,talán többet is mint szabadna... bár ennek kétlem, hogy lennének határai... Ezt a szót, hogy "szeretlek" különösen nehéz kimondanom... csak annak mondom akinél érzem is, hogy megérdemli azt, legyen az barát vagy szülő... vagy épp valaki aki iránt többet érzek mint barátság...

De vajon,hol van a határ szeretet és szerelem között?...azt hiszem,hogy ha létezik is egy ilyen határ... vékonyka lehet csupán..

Nehéz lenne behatárolni az ilyesmit...de megpróbálom értelmezni a magam sajátos módján... Szeretet... szeretet az amit feltétel nélkül tudunk nyújtani...amikor nem kérünk cserébe semmit..a szeretet ösztönös... szeretet érzünk szüleink iránt is,még akkor is,hogy ha épp harag gyúl szívünkben irántuk..akkor is szeretjük őket, mert ez mélyről fakad már ős idők óta..

Szerelem... szerelem az amikor már elvárunk érte cserébe valamit, mert igenis elvárjuk, hogy szerelmünkért cserébe szerelmet kapjunk... a szerelem érzése erős... és sokszor fáj...lángragyúl, s kitartóan lobog mindaddig míg viszonzásra talál...

A szív fájdalmánál,melyet megsebeztek... kevés dolog tud jobban fájni...
De a megsebzett szív is képes még dobogni... képes még lángra lobbanni... s, ha nem is hiszünk benne..akkor is képes rá... de mint minden máshoz,ehhez is idő kell..temérdek sok idő, hisz az összetört szívnél semmi sem gyógyul meg lassabban... s ha be is forrnak a sebek melyeket mástól kaptunk a hegek örökre végig kísérnek majd életünkön, és emlékeztetnek minket arra... arra az elmúlt időre,mikor szívünk remélt, s igazán szeretett, de szerelmét porrá zúzták,s a földbe tiporták..

A szív nem felejt...de lehet,hogy jobb is így..

"Mikor a sziporkázó csillagokat bámulom, amint azok döbbenetes, gyönyörű alakokat rajzolnak ki, olyan, mintha a szemem megakadályozná, hogy bennük gyönyörködjek. Az egyetlen dolog, ami a szemem előtt lebeg, az egy arc. Egy ember arca, amit hiába próbálok, nem bírok kiverni a fejemből."
/Stephenie Meyer (idézet)/

Írta: Szedlák Katalin, Győr 2010.02.28.

2010. november 19., péntek

Szerelmes történet: Barát halála!

12.
Barát halála!

Álmaim férfija egy szőke lány karjaiban ücsörgött. Nem tudom ilyenkor mit lehet írni ami kellően kifejezi az érzéseket, nem akarom nyálasra venni a figurát, de a szívem szakadt meg a szó szoros értelmében. Milán kedves rögtön a segítségemre sietett. Nem tudom hogy véletlenül vagy direkt, de odajött és felkért táncolni. Ez kapóra jött, hogy eltereljem a gondolataimat róluk. A fejemben kavarogtak a gondolatok. Vajon ki ez a lány? Meddig marad? Mit akar tőle a Robi? Egyáltalán hogy került ide? Táncpartnerem próbált kedveskedni, bíztatott, ne is foglalkozz velük, stb. de nem ment a dolog. Ahogy töprengtem enyhe szorítást éreztem ami erősödött.

-Milán mi az? Engedj el.
Ahogy megfordultam megláttam a szorítás okát. A fiú akit szeretek egy másik lányt csókolt. Sírástól remegve csak ennyit tudtam kinyögni:
-Milán vigyél ki innen!!
-Ne foglalkozz velük.

Nem volt erőm, átkaroltam és zokogva megkértem vigyen ki innen. Az ajtóban Anna utolért, megkaptam a kabátom és elrohantam. Barátnőm utánam rohant, de a küszöbön megállítottam. Elővettem a képet, amit neki szántam és egy Gyűlölöm! Kiáltás mellett darabokra téptem. (életem legnagyobb hibája). Elrohantam. Egyedül akartam lenni, fuldokoltam a sírástól és a köhögéstől, szédültem fájt a szívem. Soha előtte nem éreztem ezt a fajta fájdalmat, nem lelki, hanem fizikai fájdalom a szívtájékon. Valami szorított és szúrt. Hogy tehette ezt velem. Pontosan tudta hogy szeretem, miért nem volt tekintettel rám? Legalább ne előttem csinálja, vagy mondja meg hogy felejtsem el és ne játsszon velem. Csörgött a telefonom, Anna hívott:

-Hol vagy?
-Nem tudom a Lajta parton.
-Mi a baj?
-Gyűlöm, Anna miért csinálta ezt?
-odamenjek?
-Ne egyedül akarok lenni. Rosszul vagyok.
-Odaküldöm Milánt.

Leraktam. Nem akartam hogy így lássanak, de rosszul voltam. Ahogy ott guggoltam a parton a szemem sarkából láttam Milánt közeledni. Minden elsötétült. Mikor magamhoz tértem Milán nyugtatott, átölelt, próbálta elterelni a gondolataimat, nem sikerült.

-Milán mi történt azt hittem hogy minden jól alakul, reménykedtem hogy szeret és nem csak úgy mondja.
-Nem tudom ezt én sem értem, én is azt hittem hogy ti össze fogtok jönni.
-Annyira szeretem és ő ezt pontosan tudja, annyiszor mondta nekem hogy ő is szeret, miért pont előttem csinálja ezt?
-Nem tudom lehet hogy csak ki akarja próbálni.
-Nem tudod hogy áll a Robi a nőkkel? Mindenki azt mondja hogy csak határozatlan, szerintem meg egyáltalán nem az csak szórakozik. Méghogy ő érzékeny, szerinte én mi vagyok?
-Hát  azt tudom hogy volt már egyszer egy csajjal, de azon kívül nem tudok semmit.
-Lehetséges hogy azon kívül még nem volt lánnyal?
-Passz. Miért?
-Hát mert az sok mindenre magyarázatot adna.
-Mire?
-Nem lényeges.

2010. november 18., csütörtök

A szív témában haladunk tovább. Szerelmes idézetek a szívről.

szív, sziv, gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10 szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp


TOP1

A bolond kibeszéli a szívét, a bölcs viszont a szívével beszél.
(Benjamin Franklin)

TOP2

“Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Annak az élete színes, és süt a napja. Aki nem szeret, olyan tájakon jár, ahol nem süt a nap.”
(Müller Péter: Szeretetkönyv)

TOP3

“Ha egy félelmet szeretnétek eloszlatni, e félelem székhelyét a saját szívetekben keressétek, és ne annak a kezében, akitől oly nagyon rettegtek.”
(Kahlil Gibran)

TOP4

“Most valósággá válik minden édes remény,
Mely ott ég a szívünk rejtekén.
Az élet tárt karokkal vár,
Hogy szép lesz-e, csupán rajtunk áll.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

TOP5

“Tudd, hogy szavadat félreérthetik. Olykor tetteidet is. A félreértés épp úgy hozzátartozik az emberhez, mint fához a levél, tengerhez a víz, törzshöz a kar, fejhez a gondolat. A félreértés oly természetesen jár-kel a világban, mintha együtt született volna a megértéssel. Ne magyarázkodjunk, ne szépítsük a történetet. Az igazság aranyból van és kiállja az idő próbáját.”
(Tatiosz: A szív erényei)

TOP6

“Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja.”
(Gabriel García Márquez)

TOP7

“Ha egy zöld ágat tartasz a szívedben, előbb-utóbb rászáll egy énekesmadár.”
(kínai közmondás)

TOP8

“Barát az, akinek az ember kiöntheti szíve teljes tartalmát, és darabokra apríthatja, tudva, hogy a leggyengédebb kezek fogják megrostálni; megőrzik belőle azt, amit érdemes megőrizni, a maradékot pedig egy gyengéd, szeretetteljes lehellet fogja tovafújni.”
(arab mondás)

TOP9

“Van az emberi szívnek egy halk szavú és előkelő vendége néha, az Emlékezés.”
(Bánáti Szohner Sándor)

TOP10

“Az vagyok, aki bárki más is lehet, ha hallgat a szívére. Olyan ember vagyok, aki leborul az élet titokzatossága előtt, aki nyitott a csodákra, aki derűsen és lelkesen viszonyul mindenhez, amit csinál.”
(Paulo Coelho)

2010. november 17., szerda

Középpontban a szív. Szerelmes idézetek a szívről.

szív, sziv, gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10 szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp


TOP1

Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele. A szeretethez nem kell teli erszény.
(Augustinus)

TOP2

A szív mindenhatónak érzi magát, ha szeret.
(Eötvös)

TOP3

Mondd, mi a szerelem? Két lélek, egy gondolat, két szív, egy dobbanás.
(Halm)

TOP4

Nem számít, mennyire fáj, egy szerető szív sose hiábavaló.
(Yazawa Ai)

TOP5

Te is azt hiszed, hogy az élet értelme nem más, csak a szenvedély, mely egy napon áthatja szívünket, lelkünket és testünket, s aztán örökké ég, a halálig? Akármi történik is közben? S ha ezt megéltük, talán nem is éltünk hiába? Ilyen mély, ilyen gonosz, ilyen nagyszerű, ilyen embertelen a szenvedély? S talán nem is szól személynek, csak a vágynak? Ez a kérdés. Vagy mégis személynek szól, örökké és mindig csak annak az egy és titokzatos személynek, aki lehet jó, lehet rossz, de cselekedetein és tulajdonságain nem múlik a szenvedély bensősége, mely hozzákötöz?
(Márai Sándor)

TOP6

„A hirtelen támadt szerelem,
amely házasságot indít, igazgyöngy,
gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb
művész csiszolt, kincs, amelyet a szív
legmélyén kell elrejteni.”
(Balzac)

TOP7

A szerelem a lélek selyme, a szív bársonyvirága, melynek magvát minden szívben elültette a teremtés, de amely csak minden ezredik szívében érik meg igazán pompázó virággá.
(Rabindranath Tagore)

TOP8

“Amikor két ember a szíve mélyén egyesül,
Képesek megtörni a bronz vagy a vas erejét is.
Amikor pedig két ember szíve mélyén megérti egymást,
a nyelv, amelyen szólnak, édes lesz és lenyűgöző, mint az orchideák illata.”
(Ji Csing)

TOP9

És mi az élet, ha nem az álom keresése, az álomé, hogy valaki azt mondja: igazából, teljes szívből szeretlek.
(Vanilla Sky)

TOP10

Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív.
(Ch. Dupoint)

2010. november 16., kedd

A mai szerelmes idézet csokor...

gondolat, idézet, sms, szerelem, vers, új szerelem, top10 szerelmes kép photo sztori történet picture boldogság párkapcsolat horoszkóp


TOP1

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz.
(Goethe)

TOP2

Szeretnélek kibontani, s vigyázva összerakni újra,
aztán, ha van, lelkedbe bújva álmodni, mint még sohasem.
(Szabó Lőrinc)

TOP3

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
(József Attila)

TOP4

De én hadd mondjam azt szeretlek. És ezért én elmegyek. Hogy ne
bántsalak hogy ne legyen többé bűn, mert szeretni így nem lehet. Ha
majd átléped a lét küszöbét, ha majd fájni kezd a nincs többé, értelmet
kap mi volt a volt, s mi volt, miért...Egyet megtudsz majd biztosan,
lesz egy üzenet, volt valaki ki téged mindennél jobban szeretett!
Elmegyek, ne bántsalak többé, elmegyek mert szeretlek, szeretlek örökké!!

TOP5

"Csalódni kell hogy boldogok lehessünk,
Gyűlölni tudni, hogy újból szeressünk.
Kell tudni zokogni meg sírni,
Valakit megunni aztán visszahívni.
Csalódni százszor, csalódni ezerszer,
Hogy boldogok lehessünk egyetlen egyszer!"

TOP6

"És látom őt, és elveszítem ôt, és szenvedek, mint egy kis napsütés a hideg vízben."
(Paul Eluard)


TOP7

"Csak azt adhatjuk, amink van. Aki boldogtalan, nem adhat boldogságot, aki sikertelen, nem segíthet másokat sikerre. Első kötelességünk: önmagunkon segíteni, hogy ne legyünk másoknak teher. Először tanulni, aztán tanítani! Először teremteni, aztán adni! Ez az élet vastörvénye."
(Herbert N. Casson)

TOP8

"Viszontlátásra, - mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek -
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek."
(Reményik Sándor)


TOP9

"Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel."
(John Lennon)

TOP10

"Megbocsátottam a megbocsáthatatlant, megpróbáltam pótolni a nélkülözhetetlen embereket és elfeledni az elfeledhetetleneket.
Sokszor cselekedtem indulatból, okoztam csalódást és csalódtam olyanokban akiktől sosem vártam volna.
Öleltem, hogy védelmet nyújtsak és nevettem mikor már nem bírtam tovább.
Szereztem örök barátokat.Szerettem és szerettek, de sokszor el is utasítottak.
Előfordult olyan is, hogy szerettek, de én nem tudtam visszaszeretni.
Repkedtem a boldogságtól, habzsoltam az életet de volt, hogy teljes erővel mentem fejjel a falnak.
Sokszor éreztem meghalok a vágytól és féltem elveszítek valakit aki nagyon fontos számomra, a végén mégis elvesztettem.
DE TÚLÉLTEM! És még most is élek. Az életet nemcsak túléltem és NEKED sem ajánlom, hogy tedd ezt! ÉLJ!!!!
A harcba elszántan kell menni, az életet szenvedélyesen átölelni, emelt fővel veszteni és merészen győzni, mert a világ a bátraké
és az élet túl sokat ér ahhoz, hogy jelentéktelenné váljon."
(C.Chaplin)

Szerelmes SMS-ek TOP10

1. Néha úgy tűnik egy perc az élet, s ha rád gondolok egy új percet élek! Egy gyöngéd ölelés, mely elfelejtet mindent, csak a pillanatnak élsz, mely megér minden kincset.

2. Te vagy a kezdet, te vagy a vég, nélküled felhős az ég. Csak Veled látom szépnek a napot, csak Téged szeretlek, remélem tudod!

3. Fáradt vagyok, de nincs ki elringasson, álmos vagyok, de nincs ki megnyugtasson, kell valaki a szívemnek, elmondom csak neked:HIÁNYZOL!

4. Féltelek! Ha tehetném, vigyáznám minden léptedet! Vigyáznék rád, mint egy angyal. Hisz te vagy az, ki már akkor hiányzik, mikor ébred a hajnal.

5. Hiányod megszokni nem tudom, úgy fáj hogy Te ott, én meg itt vagyok.Érintésed mindenért kárpótolna, s csókjaid....tudom maga a mennyország volna.

6. Mikor szívünk először összedobbant, mikor szemed rám nézve lángra lobbant, mikor az első csókod az ajkamra égett, Én már akkor úgy éreztem, meghalok Érted.

7. Szívem szíveddel együtt dobban, nem szerethet nálam senki jobban, olyan vagy nekem, mint egy édes virág! Többet érsz nekem, mint az egész világ!

8. Az élet legyen bármilyen mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha.

9. Akkor is közel vagyunk egymáshoz, ha nem lehetünk együtt. Nézz fel! Ugyanaz a csillagos ég van felettünk.

10. Ha egyszer eltűnnél, és egy jótündér csillagokká szórna szét, az olyan széppé tenné az eget, hogy az emberiség beleszeretne az éjszakába.

Szerelmes történet: Remek ötlet.

11.
Remek ötlet.

szerelem, dilemma, diákszerelem, lovas képKészülődés közben beugrott valami. Azt hiszem haragszik, amiért nem válaszoltam az utolsó levelére, hát megbékítem. Odaadom neki a kedvenc képemet, ami úgy tetszett neki. Csak egy egyszerű kicsi kép egy lóról, akinek a négy lába kese, de a bal hátsó lábán „harisnyát visel!” . Sajnálom egy kicsit, mert nagyon egyedi, és ez volt a kedvencem, de azt hiszem mála jobb helyen nem is lehet. Mindenki kész, indulhatunk. Alig vártam hogy túl legyek rajta, oda akartam adni neki a képet de féltem

-Anna szerinted nem gáz?
-Micsoda?
-Hát nem túlzás egy kicsit, hogy oda akarom adni neki a kedvenc képemet, elvégre több mint egy hete nem is beszéltünk, azt sem tudom mi van vele.
-Nem tudom.
-Bár ő „szeretlek és imádlak” feliratú képet küldött, ezen nincs ilyen, csak egy ló.
-Ja.
Ott álltam az ajtó előtt és nem mertem bemenni, azon töprengtem, vajon mit tegyek? Bementem. Nem kellett volna.